Nosweithiau Ibiza

Mae digwyddiad yn arddull Ibiza yn dod i Beach Hut ym mis Awst.

Rydyn ni’n partio yn steil Ibiza gyda DJ byw yn chwarae miwsig arbennig i ddechrau’r parti!
Dewch draw am noson fythgofiadwy!

Ymunwch â ni am ddim ar Ddydd Gwener, Awst 13eg a 27ain rhwng 6yh – 10yh am noson o gerddoriaeth dda, coctels a moctels arbennig ac ategolion steil Ibiza. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd!


Archebwch Nawr

Parti Penblwydd 1af ar y Traeth

Ymunwch â ni yn y Cwt Traeth i ddathlu ein pen-blwydd yn 1 oed!

Rydym wedi trefnu ddiwrnod llawn hwyl ac adloniant am ddim fel diolch i gwsmeriaid lleol am eu cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Bydd hwn yn ddiwrnod hwylus i’r teulu i gyd gydag adloniant yn cynnwys cerddwyr stilt, band reggae, paentio wynebau a gweithdy syrcas. Yn dilyn hyn bydd parti tebyg i noswaith Ibiza yn cael ei gynnal gyda’r nos gyda DJ byw, Glowbot Robot 9 troedfedd, Bubbleologist ac wrth gwrs, diodydd arbennig bar Mojitos!

Ymunwch â ni Dydd Sadwrn, Medi 11eg am ddiwrnod a nos o gerddoriaeth dda, diodydd arbennig ac adloniant bythgofiadwy. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich gweld chi i gyd.


Archebwch Nawr

Llogi Parti