Archwilio’r Nova, Prestatyn

Chwarae Antur Nova
NOFIO
clwb nova

COFRESTRWCH AR GYFER CYNIGION ARBENNIG

BYDDEM WRTH EIN BODD YN CADW MEWN CYSYLLTIAD AM GYNIGION A DIGWYDDIADAU ARBENNIG

MWY O WYBODAETH

Gadewch i ni gymdeithasu

Cwt y Traeth, Nova

Yn nhref glan y môr Prestatyn, Gogledd Cymru, mae Caffi a Bar y Beach Hut dafliad carreg o filltiroedd o draethau tywodlyd.

Cynnes a chroesawgar, mae gennym fwydlen amrywiol gyda rhywbeth at ddant pawb. Os ydych yn adeiladu cestyll tywod ar y traeth, yn cerdded ar hyd y promenâd, neu’n cwrdd â ffrindiau a theulu am ginio, rydym yn cynnig bwyd a diod ardderchog i’ch bodloni a’ch paratoi ar gyfer eich antur nesaf!

Mae’r Beach Hut yn rhan o’n cyfadeilad Nova gwych sy’n cynnwys ardal chwarae dan do, pwll nofio a chyfleusterau hamdden o’r radd flaenaf, gan gynnwys y profiad Clwb Nova newydd sbon.
Term Time

Sunday – Thursday 9.30am – 7pm (last food orders 6.30pm)
Friday – Saturday 9.30am – 9pm (last food order 8pm)

Holidays

7 days a week 9.30am – 9pm (last food orders 8pm)

*Outside dining subject to the weather

NOVA, Prestatyn

Chwarae Nova

Yn y Nova, Prestatyn, mae ardal Chwarae Antur dan do gwych dros dri llawr ar thema’r traeth. Mae’n cynnwys ardal ddifyr i blant bach, gyda llawer o flociau a siapiau meddal, a llithren i blant bach. Mae’r brif ardal yn cynnwys dwy lithren wych, peli siglo, mynydd rhaffau a thwr dringo heriol ar ffurf goleudy. Mae’r ardal Chwarae Antur ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd, gweler isod am fanylion.

Yn y pyllau nofio, mae ein hamserlen yn cynnwys nifer o weithgareddau difyr yn y dŵr, gan gynnwys sesiynau i fabis, Rafftiau ac Arnofion, sesiynau nofio i’r teulu a sesiynau i rieni a phlant bach.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys ein pwll nofio, pwll sblasio, ystafell ffitrwydd o’r radd flaenaf, stiwdios, caffi ac ardal chwarae meddal antur dan do. Mae’r cyfleuster yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i unigolion o bob oed, teuluoedd a grwpiau cymunedol.

Caffi Chwarae Nova

Gall rhieni ymlacio yn ardal y caffi Nova ychydig droedfeddi i fwrdd a mwynhau ein dewis o fwyd blasus, bwydlen gyffrous i’r plant, diodydd poeth ac oer a byrbrydau – Perffaith i bawb!

BWYDLEN FWYD

Chwarae Ffitrwydd a Hamdden Nova

Clwb Nova Mae’r ffordd rydych yn ymarfer yn newid. Pan ddaw 2021 bydd Nova yn newid i GLWB NOVA Gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf, mae hwn yn brofiad ffitrwydd unigryw.

Rhagor o wybodaeth yma:

clwb nova

Nofio

Gyda phwll nofio 25m a phwll dysgwyr ynghlwm, mae gan Nova rywbeth i bawb.

Pa un ai ydych chi eisiau nofio efo’r teulu, gwneud ymarfer corff ysgafn neu hyfforddi ar gyfer digwyddiad, rydym ni yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio ar gyfer oedolion a phlant 3 oed a hŷn.

Mae gennym ni hefyd ddosbarthiadau cadw’n heini yn y dŵr e.e. aerobeg dŵr ac ymarfer cylchol.

Rhagor o wybodaeth yma:

 

NOFIO

Gallwch gael golwg ar y Beach Hut isod

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google